Vol. 6 (2018): Филови четения. Проучване на културно-историческото наследство | Filov Readings Cultural-historical Heritage Research

					View Vol. 6 (2018): Филови четения. Проучване на културно-историческото наследство | Filov Readings Cultural-historical Heritage Research

Доклади от докторантска конференция, 16-17 декември 2015 г., София

ISBN 978-619-90156-5-0

Proceedings of the postgraduate conference, Sofia, 16-17 of December 2015

Published: 2018-03-16

Contents