Vol. 10 (2023): Ями и ямни комплекси в Древна Тракия | Pits and pit complexes in Ancient Thrace

					View Vol. 10 (2023): Ями и ямни комплекси в Древна Тракия | Pits and pit complexes in Ancient Thrace

Румяна Георгиева, Милена Тонкова (ред.) Ями и ямни комплекси в Древна Тракия (Бе-СА Supplementa 10), София: АБА, ISBN 978-619-90156-9-8

Настоящият сборник включва доклади, изнесени на проведения през 2009 г. „Дискусионен форум“, посветен на ямите и ямните комплекси в Тракия. Той беше иницииран от катедра „Археология“ на Нов български университет с активното участие на доц. д-р Петър Балабанов и гл. ас. д-р Живко Узунов, като събра участници от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по тракология при БАН (сега Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института за балканистика при БАН), от катедра „Археология“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от музеи в София и страната, както и много студенти. Докладите от тази конференция впоследствие бяха многократно редактирани, някои от тях обновени през 2015 г. или пренаписани по-късно, а други – обнародвани в различни издания.
Макар и със закъснение сборникът „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия” е предложен за печат, тъй като проблемът за характера и функцията на ямните комплекси в Тракия, чийто брой нараства с всяка изминала година, продължава да е актуален. Книгата има пъстър облик, който се дължи на разнообразието от разработените от авторите теми: за открити в селищен и погребален контекст ями, за човешки останки, намерени в ямни комплекси и за проблемите на интерпретацията на тези специфични археологически обекти. Независимо че научният апарат на включените в сборника статии не отразява в еднаква степен състоянието на проучванията, представените текстове са актуални и имат приносен характер. Нещо повече – неговото съдържание се вписва изцяло в полемиката върху т.нар. обредни ями и предлага различни решения за възможното им предназначение.

Published: 2023-12-13

Full Issue

Contents