Vol. 2 (2013): Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили | Geophysical methods in archaeology. Optimization of technique for prospection of burial mounds