Editorial / От редколегията

Authors

  • Maria Gurova National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia

Abstract

Поредният брой на Българското е-списание за археология връща читателите към инициираната вече практика за публикуване на доклади от научни форуми (виж т. 4, бр. 2 от 2014 г.).

В настоящия брой са представени статии, базирани на доклади от XXII конференция на Европейската асоциация на археолозите (ЕАА) във Вилнюс, Литва (31.08.–04.09.2016 г.). Те са част от програмата на научна сесия озаглавена “Lithic raw materials in prehistory: sourcing, network distribution and use” (Каменни суровини в праисторията – находища, система на снабдяване и употреба), организирана от екип в състав: Клайв Бонсал (Университет в Единбург), Мария Гюрова (НАИМ-БАН, София) и Пиер Алар (Център за научни изследвания, Париж).

Каменните суровини играят съществена роля в икономичския, социален и идеологически аспект от битието на праисторическите общности. Сесията привлече участници от Европа и САЩ с фокус върху три основни теми: местонаходища и добив на суровини в праисторията; мрежа и организация на разпространението им; преференциален избор на определени суровини за специфични функции. Акцентите на сесията са сред най-активно представяните и дискутирани проблеми на праисторията, което провокира подчертан интерес от страна на научната общност от ЕАА. Представянето на докладите и постерите беше съпроводено с оживени и стимулиращи дискусии. Част от участниците изразиха готовност и съгласие да публикуват статиите си в специален брой на нашето списание. Той е подготвен от тримата организатори на конференцията – Клайв Бонсал, Мария Гюрова и Пиер Алар, и с участието на езиковия редактор на списанието Бисерка Гайдарска.

Главен редактор

Мария Гюрова

* * *

The current issue of Be-JA brings the readers back to the already established practice of publishing proceedings of scientific fora (see vol. 4, issue 2, 2014).

It includes articles that are based on presentations from the 22nd EEA meeting at Vilnius, Lithuania (31.08–04.09.2016) that were presented in the session “Lithic raw materials in prehistory: sourcing, network distribution and use”, organized by Clive Bonsall (University of Edinburgh), Maria Gurova (NAIM-BAS, Sofia) and Pierre Allard (CNRS, Paris).

Lithic raw materials had an important role in the economic, social and ideological aspects of prehistoric lifeways. The session attracted contributors from Europe and the USA addressing three key themes: raw material sourcing and procurement in prehistory; distribution networks; factors governing the choice of raw materials for specific tasks. The research questions of this session are among the most discussed and intensively studied problems in prehistory that have attracted wide interest from the EAA membership. The paper and poster presentations were accompanied by lively and stimulating discussions. Some of the participants have agreed to publish their papers in a special issue of our journal. The latter has been prepared for publication by the three session co-organizers – Clive Bonsall, Maria Gurova and Pierre Allard, and by Be-JA language editor Bisserka Gaydarska.

Editor-in-chief

Maria Gurova

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maria Gurova, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia

Department of Prehistory

Published

2017-06-26

How to Cite

Gurova, M. (2017) “Editorial / От редколегията”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 7(1), p. iv-v. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-7-1-2017-iv-v (Accessed: 14 April 2024).

Issue

Section

Editorial