Проект „Никополис ад Иструм – геофизика extra muros“. Резултати от проучването през 2021 г.

Project “Nicopolis ad Istrum – Geophysics extra muros“, Season 2021

Authors

  • Kalin Chakarov Veliko Tarnovo Regional Museum of History, 38 Ivan Vazov Str., 5000 Veliko Tarnovo https://orcid.org/0000-0002-5561-8129
  • Nikola Tonkov Department of Interdisciplinary Research and Archaeological Map of Bulgaria, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia https://orcid.org/0000-0002-5045-070X

DOI:

https://doi.org/10.57573/be-ja.12.319-346

Keywords:

Nicopolis ad Istrum, Roman provincial cities, urban planning, Geophysics

Abstract

The general aim of the project is to enhance our knowledge of Nicopolis ad Istrum city plan outside of the fortification wall. At present the immediate surroundings of the Roman civitas are under meadows. Thus geophysical survey is one of the most extensive ways to investigate the extramural urban planning.

The total area covered by geomagnetic survey in 2021 is 9.09 ha (101 quadrants of the square grid), while the resistivity survey was conducted over 1.11 ha. The surveyed areas are on the two banks of the Nikyupsko dere Creek, to the northwest and to the north of the Roman city.

Not all of the registered anomalies are clear for interpretation due to the character of the building materials used in Antiquity, the search and extraction of spolia, and the depth of the structures.

Potential pottery kilns and workshops have been registered along the creek. Extramural continuations of streets, or cardines and decumani cut off by the fortification wall (built circa 175 AD) from the initial urban planning, are visible in the geophysics results. Building foundations have also been registered. In addition to the Western aqueduct, information from previous field surveys suggests two more northwestern aqueducts that supplied the city with water. Some of the registered anomalies could be identified with one of those structures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Владкова, П. 2013. Nicopolis ad Istrum. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 268–271.

Владкова, П. 2021. Nicopolis ad Istrum. Централният площад на римския град. Археологически проучвания 1987–2017. Велико Търново: Дар. РХ.

Вълков, Ц. 1985. Геофизични проучвания на антични обекти във Великотърновски окръг. Годишник на музеите от Северна България 11, 65–70, обр. 1–5.

Вълков, Ц. 1986. Геофизични проучвания от „Никополис ад Иструм“. Археологически открития и разкопки през 1985 г. Велико Търново, 89.

Динчев, В. 2013. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община Лясковец. Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново XXVII, 101–127.

Иванов, Р. 1988. Северната порта на Никополис ад Иструм. Военноисторически сборник 3, 97–108.

Иванов, С. 2018. Типология и хронология на червенолаковата керамика от производствените комплекси между Дунав и Балкана (II–III в.). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Велико Търново.

Иванов, С. 2021. Типология и хронология на червенолаковата керамика от производствените комплекси между Дунав и Балкана (II–III в.) (Archaeologia Bulgarica Supplements, том 1A). София. https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-supplement/

Иванов, Т. 1952. Разкопки в Nicopolis ad Istrum през 1945 г. Известия на Археологическия институт 18, 215–241.

Иванов, Т. 1967. Градоустройство през римската и късноантичната епоха в България. Археология IX.4, 10–29.

Иванов, Т., Иванов, Р. 1994. Никополис ад Иструм. Том I. История. Топография. Градоустройство. Агора. Архитектура. Надписи. Библиография. София: Агрес.

Иванов, Т., Слокоска, Л., Георгиев, П., Иванов, Р., Кабакчиева, Г., Начева, В., Църов, И., Вълков, Ц., Ставракиев, К., Поултър, А., Стрейнч, П., Даусън, М., Шепърд, Д., Баушер, Д., Фалкнер, Р. 1986. Разкопки в Никополис ад Иструм. Археологически открития и разкопки през 1985 г. Велико Търново, 85–88.

Иванов, Т., Слокоска, Л., Георгиев, П., Иванов, Р., Кабакчиева, Г., Вачева, К., Начева, В., Гошев, С., Църов, И., Владкова, П., Вълков, Ц., Поултър, А., Стрейнч, П., Даусън, М., Шепърд, Д., Фокнър, Р., Бийч, М., Кенет, М., Датън, А. 1987. Разкопки в Никополис ад Иструм (българо-английска експедиция). Археологически открития и разкопки през 1986 г. Разград, 121–127.

Русева-Слокоска, Л. 1994. Към въпроса за укрепителната система на Никополис ад Иструм. В Драганов, Д. (съст.) Поселищен живот в Древна Тракия. III Международен симпозиум „Кабиле”, 17–21 май 1993. Ямбол: Я, 171–181.

Слокоска, Л., Иванов, Т., Георгиев, П., Иванов, Р., Кабакчиева, Г., Вачева, К., Начева, В., Гошев, С., Църов, И., Владкова, П., Поултър, А., Стрейндч, П., Благ, Т., Шепърд, Д., Фокнър, Р. 1988. Разкопки в Никополис ад Иструм (българо-английска експедиция). Археологически открития и разкопки през 1987 год. Благоевград, 85–89.

Слокоска, Л., Иванов, Т., Георгиев, П., Иванов, Р., Кабакчиева, Г., Вачева, К., Начева, В., Кошев, С., Гошева, Е., Нинов, Л., Попова, Ц., Мавров, Г., Църов, И., Владкова, П., Поултър, А., Стрейнч, П., Фокнър, Р., Блейр, А., Карбин, Т., Еванс, Г., Шепард, Е. 1989. Разкопки в Никополис ад Иструм (българо-английска експедиция). Археологически открития и разкопки през 1988 г. Кърджали, 67–72.

Слокоска, Л., Георгиев, П., Иванов, Р., Вачева, К., Кабакчиева, Г., Мавров, Г., Гошев, С., Гошева-Крондева, Е., Попова, Ц., Църов, И., Владкова, П., Султова, С., Поултър, А., Шепърд, Д., Робъртс, А., Карбин, Т., Бийч, М., Блейр, И., Грейг, И., Еванс, Г., Елдърс, Д. 1990. Никополис ад Иструм (Българо-английски разкопки). Археологически открития и разкопки през 1989 г. Кюстендил, 65–68.

Слокоска, Л., Георгиев, П., Иванов, Р., Вачева, К., Гошев, С., Гошева-Крондева, Е., Попова, Ц., Владимирова, Г., Начева, В., Църов, И., Владкова, П., Султова, С., Поултър, А., Шепърд, Д., Робъртс, А., Благ, Т., Фолкнер, Р., Бийч, М., Блеир, И., Карбин, Т., Елдърс, Д., Уиман, М., Фолкингам, Г. Г., Еванс, Г., Шепърд, А., Стърг, Т. 1991. Никополис ад Иструм (Българо-английски разкопки). Археологически открития и разкопки през 1990. Ловеч, 101–106.

Слокоска, Л., Георгиев, П., Иванов, Р., Вачева, К., Попова, Ц., Крондева, Е., Църов, И., Владкова, П., Поултър, А., Рейнолдс, Д., Стрейндж, П., Робъртс, А., Фолкнер, Р., Бийч, М., Харис, Н., Фолкингам, Г., Пауел, А., Бъроус, Д., Гест, П., Рубен, И., Стърдж, Т. 1992. Никополис ад Иструм (българо-английски разкопки). Археологически открития и разкопки през 1991 г. София, 68–79.

Слокоска, Л., Иванов, Р., Кузманов, Г., Динчев, В., Владкова, П., Църов, И., Беливанова, А., Попова, Ц., Крондева, Е., Гошев, С., Поултър, А. 2001а. Българо-британски археологически проучвания по проект „Градът и селото в Римската и Късноримската империя – Никополис ад Иструм и селото в неговата територия“ през 1999 г. Археологически открития и разкопки през 1999–2000 г. София, 82–85.

Слокоска, Л., Иванов, Р., Кузманов, Г., Динчев, В., Владкова, П., Църов, И., Беливанова, А., Попова, Ц., Крондева, Е., Гошев, С., Поултър, А. 2001б. Българо-британски археологически проучвания по проект „Градът и селото в Римската и Късноримската империя – Никополис ад Иструм и селото в неговата територия“ през 2000 г. Археологически открития и разкопки през 1999–2000 г. София, 85–89.

Тонков, Н. 2013. Електросъпротивително проучване в района на Никополис ад Иструм, сграда extra muros. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 271–273.

Цончев, Д. 1935. Водопроводите на NEIKOПОΛIΣ ПРОΣ IΣТРОN. Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей 1931–1934. София, 131–148.

Цочев, М. 1985. Спасителни разкопки на надгробни могили при гара Джулюница, Великотърновски окръг. Археологически открития и разкопки през 1984 година. Сливен, 166.

Църов, И. 1988. Спасителни разкопки край „Лесичерски стълб“ – с. Лесичери, Великотърновско. Археологически открития и разкопки през 1987 год. Благоевград, 103–104.

Църов, И. 1995. Ара със сакрален надпис от Никополис ад Иструм. Известия на Исторически музей – Велико Търново Х, 67–73.

Църов, И. 1996. Дикилиташ–Стълбо–Марков камък–Лесичерски стълб. Един хероон? В Данчев, Г., Харалампиев, И., Бъчварова, Н., Цанков, К. (ред. кол.) Юбилеен сборник. 30 години Великотърновски клон на съюза на учените в България 1. Велико Търново, 111–118.

Църов, И. 2002. Теренни обхождания и геофизични изследвания в рамките на българо-британския проект „Градът и селото в Римската и късноримската империя: Никополис ад Иструм и селото в градската му територия“. Археологически открития и разкопки през 2001 г. София, 94.

Църов, И. 2017а. Западният акведукт на Nicopolis ad Istrum. Castellum aquae. Археологически открития и разкопки през 2016. София, 291–294.

Църов, И. 2017б. Акведуктите по българските земи (II–IV век). Велико Търново: Абагар.

Църов, И., Владкова, П. 1994. Могилните некрополи на Никополис ад Иструм. В Зарев, К., Китов, Г., Гочева, З., Василева, М., Лилова, Б. (ред. кол.) Първи международен симпозиум „Севтополис“. „Надгробните могили в Югоизточна Европа“. Казанлък, 4–8 юни 1993 г. I. Велико Търново: Пик, 217–233.

Чакъров, К. 2018. Данни за некрополите на вилата в м. Върбовски ливади край Павликени. В: Лазаров, И., Цонева, Н. (съст.) Юбилеен сборник Павликени. Доклади и научни съобщения от втора научна конференция „Павликени – античен и вечен“. Велико Търново: Фабер, 49–90.

Чакъров, К. 2020. Античен керамичен център край Павликени – теренни издирвания, геофизично проучване, техническо заснемане и документиране. Археологически открития и разкопки през 2019. Книга II. София, 1071–1075.

Чакъров, К. 2021. Кариери за доломитизиран варовик в административната територия на Никополис ад Иструм. В Delev, P., Boteva-Boyanova, D., Grozdanova, L. (Comp.) Jubilaeus VIII. Back to the Sources. In Memory of the Editors of “Sources for the Ancient History and Geography of Thrace and Macedonia” on the Occasion of the 70th Anniversary from the Publication of the Second Extended Version in 1949. Part 2: Archaeology and Numismatics. Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 267–289.

Чакъров, К., Александров, О. 2016. Редовни археологически разкопки на Античен керамичен център край Павликени, сезон 2015. Археологически открития и разкопки през 2015. София, 493–497.

Boyd, M. 2007. Geophysical Survey and Rural Settlement Architecture on the Lower Danube at the Transition to late Antiquity. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 597–609.

Boyd, M. 2019. The Late Roman Building and Settlement Structures in the Rositsa Valley: the Geophysical Results. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 779–836.

Falkner, R. 1999. The Pottery. In Nicopolis ad Istrum: A Roman to Early Byzantine City. The Pottery and Glass. London: Leicester University Press, 55–296.

Poulter, A. 1995a. Chapter One. Introduction. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 1–19.

Poulter, A. 1995b. Chapter Two. Summary and Conclusion. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 21–51.

Poulter, A. 1995c. Chapter Three. Area A: The Northern Defenses. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 53–65.

Poulter, A. 1995d. Chapter Four. Area B: The Roman Road. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 67–76.

Poulter, A. 1995e. Chapter Five. Area C: the Roman Gate. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 77–112.

Poulter, A. 1995f. Chapter Seven. Area E: the South Gate. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 129–144.

Poulter, A. 1995g. Chapter Eight: the Large Basilica. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 145–174.

Poulter, A. 1995h. Chapter Ten. Area M: the Roman House and Early Byzantine Building. In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (=Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 187–205.

Poulter, A. 1999a. ‘Gradishte’ near Dichin: A New Roman Fortress on the Lower Danube. In Von Bülow, G., Milčeva A. (eds) Der Limes an der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Vortrӓge der Internationalen Konferenz Svištov, Bulgarien (1.-5. September 1998). Sofia: NOUS Publishers Ltd., 207–227.

Poulter, A. 1999b. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube: an Interim Report (1996–8). The Antiquaries Journal 79, September 1999, 145–185.

Poulter, A. 2002. From City to Fortress and from Town to Country: 15 Years of Anglo-Bulgarian Collaboration. In Ruseva-Slokoska, L., Ivanov, R., Dinchev, V. (eds) The Roman and late Roman City. The International Conference (Veliko Tarnovo 26–30 July 2000). Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 14–29.

Poulter, A. 2007a. The Transition to Late Antiquity. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 1–50.

Poulter, A. 2007b. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube: the City, a Fort, and the Countryside. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 51–97.

Poulter, A. 2007c. Site-Specific Field Survey: the Methodology. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 583–595, Plates 1–5.

Poulter, A. 2007d. The Bulgarian-British Research Programme in the Countryside and on the Site of an Early Byzantine Fortress: the Implications for the Lower Danube in the 5th to 6th Centuries AD. ). In Vagalinski, L. (ed.) The Lower Danube in Antiquity (VI C BC–VI C AD): International Archaeological Conference, Bulgaria–Tutrakan, 6–7.10.2005. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, National Institute of Archaeology and Museum, Tutrakan History Museum, 361–384.

Poulter, A. 2013. Dobri Dyal: a Late Roman Fortress on the Lower Danube. Journal of Roman Archaeology 26, 362–382.

Poulter, A. 2019a. Introduction. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 1–5.

Poulter, A. 2019b. Summary and Conclusions. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 6–30.

Poulter, A. 2019c. Area H, the Church. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 143–149.

Poulter, A. 2019d. A New Approach to Site-specific Intensive Survey. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 675–682.

Poulter, A. 2019e. The Field Survey; Sites and Their Interpretation. In Poulter, A. et al. The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to Early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct. Oxford and Philadelphia: Oxbow books, 683–777.

Slokoska, L. 2002. A Century of Archaeological Excavations in Nicopolis ad Istrum. In Ruseva-Slokoska, L., Ivanov, R., Dinchev, V. (eds) The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Tarnovo 26–30 July 2000). Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 9–13.

Slokoska, L. 2007. The Two Anglo-Bulgarian Research Programmes and the Results of the Bulgarian Excavations. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 193–201.

Strange, P. 1995. The Geophysical Programme In Poulter, A. et al. Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and Early Byzantine City. Excavations 1985–1992. 1. (= Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies. Monograph No. 8). London: Alan Sutton Publishing Ltd., 259–267.

Sultov, B. 1985. Ceramic Production on the Territory of Nicopolis ad Istrum. (= Годишник на Софийски университет. Исторически факултет, LXXVI, 2, 1983; Terra Antiqua Balcanica, I). София.

Tsarov, I. 1995. Sacral Inscription from Nicopolis ad Istrum by priests from Novae. Novensia 8, 7–13.

Tsarov, I. 2007. Extensive Field Survey in North Central Bulgaria. In Poulter, A. G. (ed.) The Transition to late Antiquity on the Lower Danube and Beyond. Oxford and New York: Oxford University Press, 581–582.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Chakarov, K. and Tonkov, N. (2022) “Проект „Никополис ад Иструм – геофизика extra muros“. Резултати от проучването през 2021 г.: Project “Nicopolis ad Istrum – Geophysics extra muros“, Season 2021”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 12(2), pp. 319–346. doi: 10.57573/be-ja.12.319-346.

Issue

Section

Reports