Were there any tells in the Coţofeni culture area?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.57573/be-ja.12.29-59

Keywords:

Coţofeni culture, genuine tells, tell-type settlements, pseudo-tells, Late Eneolithic, Early Bronze Age

Abstract

The approach to the topic of tells in the North-Danube area, between 3500 and 2800 BC, corresponding to the Coţofeni culture (in Bulgaria, Magura–Coţofeni, Tărnava culture) has been inconsistent. This study aims to clarify a series of archaeological and terminological aspects in direct relation to those Coţofeni sites that may or may not be included in the category of tell settlements. The so-called tell settlements are also discussed and the term pseudo-tell is proposed. Sites at very high altitudes (over 1000 m) or others related to salt exploitation have generated complex stratigraphies, consisting of successive Coţofeni levels, but completely different from the types of sediments that led to the formation of “classic” tells from the lowlands. The lack of fortifications is another feature of these settlements, which takes them away from the classic definition of a tell.
Following this analysis, it can be summarized that the terminological problems or the established conventions are not sufficient to define certain Coţofeni sites, such as those from Ostrovu Corbului, Basarabi or Moldova Veche. However, there are arguments to speak of ​​tell or pseudo-tell settlements in the Coţofeni area. Compared to the impressive number of known sites in the area (over 1500), their percentage is only around 1%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aldea, I.A. 1968. Aşezarea Coţofeni de la Râpa Roşie–Sebeş. Apulum VII/I, 91–101

Alexandrov, S. 1990. Cultura Coţofeni în Bulgaria (Unpublished PhD Thesis). Bucureşti: Institutul Român de Tracologie

Bailey, D. 2003. What is a tell? Settlement in fifth millenium Bulgaria. In Brück, J. Goodman, M. (eds) Making Places in the Prehistoric World. London: Routledge, 94–111

Balázs, Á.C. 2010. The Coţofeni Site from Șincai–Cetatea Păgânilor (Mureş County). The 1996–1997 Campaigns. Marisia XXX, 7–24

Berciu, D. 1981. Buridava dacică. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.

Bujor, E. 1967. Aşezarea de la Celei din perioada de tranziţie spre epoca bronzului. Revista Muzeelor 3, 211–216

Cavruc, V., Dumitroaia, Gh. 2006. Vestigii arheologice privind exploatarea sării pe teritoriul României în perioada neo-eneolitică. In Cavruc, V., Chiricescu, A. (eds) Sarea, timpul şi omul. Sfântu Gheorghe: Editura Angustia, 37–40

Cavruc, V., Ciugudean, H., Harding, A. F. 2006. Vestigiile arheologice privind exploatarea sării pe teritoriul României în epoca bronzului. In Cavruc, V., Chiricescu, A. (eds) Sarea, timpul şi omul. Sfântu Gheorghe: Editura Angustia, 41–49

Ciugudeanu, H. 1978. Săpăturile de salvare de la Aiud–„Cetăţuie”. Acta Musei Napocensis XV, 49-62

Ciugudean, H. 1996a. Perioada timpurie a epocii bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. Bibliotheca Thracologica XIII. Bucureşti: Institutul Român de Tracologie

Ciugudean, H. 1996b. Meteş „La Peşteră”. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1995, 77

Ciugudean, H. 1997. Meteş–„Piatra Peşterii”, jud. Alba. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1996, 36

Ciugudean, H. 1998. Meteş–„La Peşteră”, jud. Alba. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1997, 43

Ciugudean, H. 2000. Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXV. Timişoara: Editura Mirton

Ciugudean, H. 2001. Aşezările culturii Coţofeni de pe Valea Ampoiului. Patrimonium Apulense I, 71–81

Ciugudean, H., Boroffka, N. 1994. Poiana Ampoiului, jud. Alba. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1993, 49–50

Ciugudean, H., Boroffka, N. 1995. Poiana Ampoiului–Poiana Corbului, com. de Meteş, dép. de Alba. Bulletin de Thracologie II, 18

Ciugudean, H., Gligor, A. 2002. Ampoiţa, com. Meteş, jud. Alba. Punct: La Pietre. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2001, 39–41

Ciugudean, H., Gligor, A. 2003. Ampoiţa, com. Meteş, jud. Alba. Punct: La Pietri. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2002, 40

Ciugudean, H., Roman, C., Diaconescu, D., Luca, S.A. 2005. In Luca, S. A., Roman, C., Diaconescu, D., Ciugudean, H., El Susi, G., Beldiman, C. Cercetările arheologice în Peştera Cauce (II) (sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara). Bibliotheca Septemcastrensis V. Sibiu: Editura Economică, 9–40

Ciută, M. 2004. Cercetări arheologice sistematice la Şeuşa–„Gorgan”, com. Ciugud, jud. Alba). Patrimonium Apulense IV, 129–137

Ciută, M. 2008. A Chalcolithic Cultual Pit (Bothroy) discovered at Şeuşa–Gorgan (Alba county). In Cotiugă V., Tencariu, F. A., Bodi, G. (eds) Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu. Iaşi: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 101–120

Ciută, M. 2010. Despre o groapă de fundare a unei locuinţe Coţofeni descoperită la Șeușa-Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba). Terra Sebus 2, 47–69

Ciută, M., Gligor, A. 1999. O descoperire aparţinând culturii Coţofeni în situl arheologic de la Limba-În Coastă (jud. Alba). Apulum XXXVI, 55–80

Ciută, M., Gligor, A. 2003. Descoperiri arheologice în situl de la Şeuşa-„Gorgan” (com. Ciugud, jud. Alba). I. Apulum XL, 1–37

Ciută M.M., Gligor, A., Daisa-Ciută, B., Rabsilber, T., Kolbe, E. 2005. Şeuşa, com. Ciugud, jud. Alba. Punct: Gorgan. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2004, 367–369

Ciută, M., Gligor, A. 2006. Neue Funde aus Şeuşa–„Gorgan” (Gemeinde Ciugud, Kreis Alba) in Siebenbürgen. Das Altertum 51.4, 251–279

Ciută, M.M., Marc, A., Gligor, A., Daisa-Ciută, B. 2006a. Cercetări arheologice sistematice la Şeuşa-„Gorgan” (com. Ciugud, jud. Alba) – campania 2005. Patrimonium Apulense V–VI, 173–179

Ciută, M. M., Marc, A., Daisa Ciută, B., Gligor, A. 2006b. Şeuşa, com. Ciugud, jud. Alba. Punct: Gorgan. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2005, 352–354.

Comşa, E. 1991. Unele date despre tipurile de locuinţe din epoca bronzului de pe teritoriul României. Peuce X, 21–31

Crişan, I. H., Bărbulescu, M., Chirilă, E., Vasiliev, V., Winkler, I. 1992. Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Bibliotheca Musei Napocensis V. Cluj–Napoca

El Susi, G. 1996. Vânători, pescari şi crescători de animale în Banatul mileniilor VI î.Ch.–I d.Ch. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica III. Timişoara: Mirton

Ferencz, I. V. 2006. Două fibule cu resort bilateral mare şi coarda înfăşurată de arc, provenind din aşezarea dacică de la Ardeu, com. Balşa, (jud. Hunedoara). Brukenthal I.1, 67–76

Ferencz, I. V., Căstăian, M., Bodó, C., Andrei, Şt., Stăncescu, R., Popa, C. I., Ardeu, com. Balşa, jud. 2004. Hunedoara. Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă). Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2003, 43–45

Gogâltan, F. 2003a. Tell-urile epocii bronzului în Bazinul Carpatic. Probleme de terminologie. Acta Terrae Septemcastrensis II, 45–93

Gogâltan, F. 2003b. Apariţia tell-urilor epocii bronzului în Bazinul carpatic. Probleme de cronologie. Ephemeris Napocensis XIII, 5–40

Gogâltan, F. 2005. Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistorice (II). Acta Terrae Septemcastrensis IV, 79–129

Gogâltan, F. 2014. Bronze Age tell, tell-like and mound-like settlements on the eastern frontier of the Carpathian Basin. History of research. In Gogâltan, F., Cordoș, C., Ignat, A. (eds) Bronze Age Tell, Tell-Like and Mound-Like Settlements on the Eastern Frontier of the Carpathian Basin. History of Research. Cluj-Napoca: Mega, 13–23

Gogâltan, F. 2016. Building power without power? Bronze Age fortified settlements on the Lower Mureș Basin. In Gogâltan, F., Cordoş, C. (eds) Prehistoric Settlements: Social, Economic and Cultural Aspects Seven Studies in the Carpathian Area. Cluj–Napoca: Mega, 87–113

Gogâltan, F. 2017. The Bronze Age Multilayered Settlements in the Carpathian Basin (cca. 2500–1600/1500 BC): An Old Catalogue and Some Chronological Problems. Journal of Ancient History and Archaeology 4.3, 28–63

Haşotti, P. 1997. Epoca neolitică în Dobrogea. Bibliotheca Tomitana I. Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie

Hofmann, R. 2012. Tells: Reflections of Social and Environmental Spaces – an Introduction. In Hofmann, R., Moetz, F.-K., Müller, J. (eds) Tells: Social and Environmental Space. Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes II (14th–18th March 2011)” in Kiel. Volume 3. Bonn: Rudolf Habelt GmbH, 15–18

Hügel, P., Pascu Hurezan, G., Sava, V., Sîrbu, V., Bodo, C., El Susi, G. 2010. Săvârşin, com. Săvârşin, jud. Arad. Punct: Cetăţuie. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2009, 169–170

Kalmar, Z. Bagozki, C., Lazarovici, G. 1987. Cercetări etno-arheologice şi sondaje în Munţii Banatului (1986). Banatica 9, 65–85

Kalmar-Maxim, Z. 1993. Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovii cu ajutorul calculatorului. Ziridava XVIII, 11–20

Kapuran, A., Bulatović, A., Milanović, D. 2018. Settlement pattern changes during the Central Balkans Copper Age. In Dietz, S., Mavridis, F., Tankosić, Ž., Takaoglu, T. (eds) Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC. Oxford: Oxbow Books, 7–88

Kienlin, T. L. 2020. Bronze Age Tell Communities in Context: An Exploration into Culture, Society, and the Study of European Prehistory. Part 2: Practice – The Social, Space, and Materiality. Oxford: Archaeopress

Lazarovici, G., Gumă, M., Iaroslavski, E. 2010. Cercetările arheologice de la Cuptoare-Sfogea. Campaniile 1976–1977. Banatica 20.1, 31–48

Lazăr, V. 1976. Aşezări de înălţime cu terase ale culturii Coţofeni în Transilvania. Marisia VI, 27–35

Lazăr, V. 1978. Contribuţii la cunoaşterea perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul Transilvaniei (Aşezări de înălţime cu terase ale culturii Coţofeni). Unpublished PhD Thesis, summary, Iaşi

Lazăr, V. 1979. Aşezări de înălţime cu terase Coţofeni în Transilvania. Marisia IX, 27–38

Lazăr, V. 1980. Aşezări de înălţime cu terase Coţofeni în Transilvania (III). Marisia X, 11–30

Lazăr, V. 1995. Repertoriul arheologic al judeţului Mureş. Târgu Mureş: Casa de Editură “Mureș”

Lazăr, V. 1997. “Cetatea Păgânilor”-Şincai, jud. Mureş. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1996, 11

Lipovan, I. T. 1983. Aşezările purtătorilor culturii Coţofeni din bazinul Ampoiului (II). Apulum XXI, 29–48

Luca, S. A. 2006. Descoperiri arheologice din Banatul românesc – repertoriu. Bibliotheca Septemcastrensis XVIII. Sibiu: Altip

Marcu, F., Meneca, C. 1986. Dicţionar de neologisme. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Romane

Maxim, Z. 1991. Cercetările etno-arheologice din Munţii Cerna–Vâr. Sargetia XXI–XXIV, 15–24

Maxim, Z. 1993. L’habitation Coţofeni de Piatra Ilişovei. Banatica 12.I, 65–74)

Maxim-Kalmar, Z. 1992. Locuirea Coţofeni de la Piatra Ilişovii (altit. 1990 m). Symposia Thracologica 9, 78–79

Moga, V., Ciugudean, H. 1995 (eds). Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Bibliotheca Musei Apulensis II. Alba Iulia: Altip

Morintz, A. 2007. Forme de habitat ale eneoliticului final şi perioadei de tranziţie la Dunărea de Jos. Târgovişte: Cetatea de Scaun

Morintz, S., Roman, P. I. 1968. Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului, Studii şi cercetări de istoria veche XIX.4, 553–573

Müller, V. 1944. Development of the “Megaron” in Prehistoric Greece. American Journal of Archaeology 48.4, 342–348

Nägler, T. 1977. Cetăţile feudale de la Orlat şi continuitatea românilor în sudul Transilvaniei. Studii şi comunicări 20, 27–49

Nica, M. 1982. Locuirea preistorică de la Sucidava-Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului. Arhivele Olteniei IV, 15–38

Nikolić, D. 1996. Arhitecture of the Kostolac Settlements. In Nikolova, L. (ed.) Early Bronze Age Settlement Patterns in the Balkans (ca. 3500–2000 BC, Calibrated Dates). Reports of Prehistoric Research Projects 1, Part 3. Sofia: Agatho, 373–383

Nikolić, D. 2000. Kostolačka kultura na teritoriji Srbje. Centre for Archaeological Research 19. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Oprinescu, A. 1987. Scurte consideraţii asupra activităţii metalurgice a comunităţilor culturii Coţofeni. Studii şi cercetări de istoria veche şi arheologie 38.2, 192–193

Oprinescu, A. 1989. Descoperiri aparținând culturii Vatina pe ostrovul de la Moldova Veche. Symposia Thracologica 7, 242–243

Oprinescu, A. 1992. Aspecte ale eneoliticului din judeţul Caraş–Severin. Symposia Thracologica 9, 15–19

Oprinescu, A., Bozu, O. 1996. Moldova Nouă, Hunca, jud. Caraş–Severin. Situri arheologice cercetate în perioada 1983–1992 I, 76–77

Păunescu, A. 1996. Ostrovul Corbului. Istoricul cercetării. Locuirea mezolitică de tip Schela Cladovei. In Roman, P., Păunescu, A. (eds) Ostrovul Corbului I.1. Bucureşti: Caro, 117–153

Petre, G. 1976. Aspecte ale începutului epocii bronzului în nord-estul Olteniei. Buridava 2, 7–33

Petre-Govora, G. 1982. Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni în nord-estul Transilvaniei. Buridava 4, 9–26.

Petre-Govora, G. 1988. Descoperiri arheologice din Oltenia privind epoca timpurie a bronzului. Thraco–Dacica IX.1–2, 137–147

Petre-Govora, G. 1995. O preistorie a nord-estului Olteniei. Râmnicu Vâlcea: Petras

Petrovszky, R., Cădariu, Ş. 1979. Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Caraş–Severin. Banatica 5, 35–69

Popa, C. I. 1998. Noi descoperiri aparţinând bronzului timpuriu în bazinul mijlociu al Mureşului şi câteva consideraţii privind etapa finală a acestei perioade în Transilvania. Apulum XXV, 47–85

Popa, C. I., Gogâltan, F. 2014, Locuirea Coţofeni de pe grindul de la Gligoreşti–Holoame (jud. Cluj). Un studiu arheologic privind aşezările multistratificate de la cumpăna mileniilor IV–III a.Chr. Cluj–Napoca: Mega

Raczky, P. 1995. New Data on the Absolute Chronology of the Copper Age in the Carpathian Basin. In Kovács, T. (ed.) Neure Daten zur Siedlungsgeschichte und Chronologie der Kupferzeit des Karpatenbeckens. Inventaria Praehistorica Hungariae 7, Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 51–60

Roman, P. I. 1976. Cultura Coţofeni. Biblioteca de arheologie XXVI. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.

Roman, P. I. 1977. Die Coţofeni–Kultur. Prähistorische Zeitschrift 52.2, 189–198

Roman, P. I. 1977. Noţiunea de „cultura Kostolac”. Studii şi cercetări de istoria veche şi arheologie 28.3, 419–429

Roman, P. I. 1980. Der „Kostolac-Kultur”–Begriff nach 35 Jahren. Prähistorische Zeitschrift 55.2, 220–227

Roman, P. I. 1989. Fenomenul indoeuropenizării şi constituirii neamului tracic la Dunărea inferioară în lumina cercetărilor arheologice. Symposia Thracologica 7, 49–55

Roman. P. 1996. Ostrovul Corbului. Istoricul cercetării. Săpăturile arheologice şi stratigrafia. In Roman, P., Păunescu, A. (eds) Ostrovul Corbului I.1. Bucureşti: Caro, 11–33

Roman, P. 1998. Aufzeichnungen aus den Grabungsheften zu den Forschungen in den bronzezeitlichen Ansiedlungen von Ostrovul Corbului und Ostrovul Moldova Veche. In Schuster, C. (ed.) Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen tores. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (November 1997) II. Bucureşti: Vavila Edinf, 17–31

Roman, P. 2001. Die Cernavodă III–Boleráz–Kulturerscheinung im Gebiet der Unteren Donau. In Roman, P., Diamandi, S. (eds) Symposium Cernavodă III-Boleráz. Bucureşti: Vavila, 13–59

Roman. P. 2008. Aşezarea culturii Coţofeni. In Roman, P., Dodd Opriţescu (eds) Ostrovul Corbului între km. fluviali 911-912. Morminte şi aşezări preistorice. Bucureşti: Editura Academiei Române, 125–168

Roman, P. 2010. Săpăturile de la Ostrovul Corbului (comuna Hinova, jud. Mehedinţi). In Roman, P. (ed.) Săpături arheologice în bazinul dunărean al Porţilor de Fier. Bucureşti: Editura Academiei Române, 131–168

Roman, P., Dodd Opriţescu, A., Dogaru, M., Simion, M. 1992. Descoperirile de la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi. Materiale şi cercetări arheologice (Partea I). Bucureşti, 101–107

Rotea, M. 1993. Contribuţii privind bronzul timpuriu în centrul Transilvaniei. Thraco-Dacica XIV.1–2, 65–86

Roth, F. 1942. Nordische Baukunst im vor– und frühgeschichtlichen Südosteuropa. Deutsche Forschung im Südosten 1, 17–33

Roth, F. 1942. Das nordische der Steinzeit von Kelling Ausgrabungen der Forschunginstituts bei im Gebiet Bergland. Deutsche Forschung im Südosten 2, 199–214

Roth, F. 1943. Abschluß der Ausgrabungen im nordischen Steinzeitdorf von Kelling. Deutsche Forschung im Südosten 2, 440–459

Sava, V. 2015. The Coţofeni settlement from Săvârşin “Cetăţuia”, Arad County. Acta Terrae Septemcastrensis XIV, 163–235

Sava, V. 2015. Eneolticul târziu în Bazinul Inferior al Mureşului. Cluj–Napoca: Centrul de Studii Transilvane

Sava, V. 2015. Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureş Basin. Cluj–Napoca: Mega

Schuster, C., Tuţulescu, I., Dumitrescu, I., 2010. Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie şi până în epoca modernă. Angustia 14, 261–270

Tasić, N. 1995. Eneolithic Cultures of Central and West Balkans. Belgrade: Draganić

Tudor. D., Bujor, E., Matrosenco, A. 1961. Sucidava V. A noua (1956), a zecea (1957) şi a unsprezecea (1958) campanie de săpături arheologice la cetatea de la Celei (r. Corabia, reg. Craiova). Materiale şi cercetări arheologice VII, 473–494

Tuţulescu, I. 2012. Forms of Habitat belonging to Coţofeni Culture in the Hill and Mountain Area of Oltenia. Buridava X, 7–23

Tuţulescu, I. 2016. Perioada de tranziţie spre epoca bronzului în zona deluroasă şi montană a Olteniei. Târgu Jiu: Măiastra

Ulanici, A. 1975. Săpăturile de la Braneţ, jud. Olt. Cercetări arheologice 1, 45–76

Ulanici, A. 1975. Aşezarea de tip Coţofeni de la Braneţ, judeţul Olt. Muzeul Naţional II, 243–255

Ulanici, A. 1976. Noi cercetări arheologice la Braneţ. Cercetări arheologice II, 33–72

Vlassa, N. 1965. Cercetări arheologice în regiunile Mureş–Autonomă Maghiară şi Cluj. Acta Musei Napocensis II, 19–38

Vulpe, A. 2001. Epoca bronzului. Bronzul timpuriu. In Petrescu-Dîmboviţa, M. (ed.) Istoria Românilor I. Bucureşti: Editura Academiei Române, 225–237

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

Popa, C. I. (2022) “Were there any tells in the Coţofeni culture area?”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 12(1), pp. 29–59. doi: 10.57573/be-ja.12.29-59.

Issue

Section

Papers