Vol. 4 (2015): Филови четения. Културно-историческото наследство: проучване и опазване | Filov readings. Cultural-historical heritage: research and protection

					View Vol. 4 (2015): Филови четения. Културно-историческото наследство: проучване и опазване | Filov readings. Cultural-historical heritage: research and protection

Доклади от докторантска конференция, 15-16 декември 2014 г., София

ISBN 978-619-90156-3-6

Proceedings of the postgraduate conference, Sofia, 15-16 of December 2014

Published: 2015-08-30