Vol. 3 (2014): Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи | Investigations of the cultural heritage: challenges and perspectives

					View Vol. 3 (2014):  Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи  |  Investigations of the cultural heritage: challenges and perspectives

Доклади от втора докторантска конференция, 28 – 29 ноември 2013 г., София

ISBN 978-619-90156-2-9

Proceedings of The Second Postgraduate Conference, Sofia, 28-29.11.2013

Published: 2014-09-04