[1]
D. Agre, “Могилата като сакрално място за траките (въз основа на проучванията в Югоизточна България): The Mound as a sacred place for the Thracians (based on the studies in southeastern Bulgaria)”, Be-JA Supplements, vol. 10, pp. 113–125, Dec. 2023.