[1]
P. Georgieva, M. Popova, and L. Puneva, “Данни за селище от късната желязна епоха край с. Бенковски: Data on a Late Iron Age settlement near the village of Benkovski”, Be-JA Supplements, vol. 10, pp. 87–95, Dec. 2023.