[1]
V. Handzhiyska, “Отново за ямите от елинистическата епоха от Кабиле: Once again on the Hellenistic time pits from Cabyle”, Be-JA Supplements, vol. 10, pp. 75–86, Dec. 2023.