[1]
P. Ilieva, “За ямите и техния контекст (ямни съоръжения от І хил. пр. Хр. на територията на днешна Северна Гърция между долните течения на Вардар и Марица): Contextualising the pits (1st millennium BC pit structures excavated in archaeological sites between the lower courses of the rivers Axios and Hebros)”, Be-JA Supplements, vol. 10, pp. 1–24, Dec. 2023.