[1]
P. Minkov, “Керамични антропоморфни фигури от ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина. Състояние и проблеми на изследванията: Early Bronze Age clay anthropomorphic figurines from Upper Thrace Valley. State and problems of the Research”, Be-JA Supplements, vol. 6, pp. 73-89, Mar. 2018.