HANDZHIYSKA, V. Отново за ямите от елинистическата епоха от Кабиле: Once again on the Hellenistic time pits from Cabyle. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa, [S. l.], v. 10, p. 75–86, 2023. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/supplements/article/view/308. Acesso em: 17 apr. 2024.