(1)
Agre, D. Могилата като сакрално място за траките (въз основа на проучванията в Югоизточна България): The Mound As a Sacred Place for the Thracians (based on the Studies in Southeastern Bulgaria). Be-JA Supplements 2023, 10, 113-125.