(1)
Georgieva, P.; Popova, M.; Puneva, L. Данни за селище от късната желязна епоха край с. Бенковски: Data on a Late Iron Age Settlement Near the Village of Benkovski. Be-JA Supplements 2023, 10, 87-95.