(1)
Handzhiyska, V. Отново за ямите от елинистическата епоха от Кабиле: Once Again on the Hellenistic Time Pits from Cabyle. Be-JA Supplements 2023, 10, 75-86.