(1)
Ilieva, P. За ямите и техния контекст (ямни съоръжения от І хил. пр. Хр. на територията на днешна Северна Гърция между долните течения на Вардар и Марица): Contextualising the Pits (1st Millennium BC Pit Structures Excavated in Archaeological Sites Between the Lower Courses of the Rivers Axios and Hebros). Be-JA Supplements 2023, 10, 1-24.