[1]
Dimitrova, D. 2023. Ями в Станимирова могила в землището на с. Крушаре, Сливенско: Pits in the Stanimirova mound in the land of Krushare village, Sliven region . Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 137–148.