[1]
Borisova, T. and Zaneva, M. 2023. Тракийски ритуални ями от Правешко: The Thracian ritual pits in the region of Pravets. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 127–136.