[1]
Agre, D. 2023. Могилата като сакрално място за траките (въз основа на проучванията в Югоизточна България): The Mound as a sacred place for the Thracians (based on the studies in southeastern Bulgaria). Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 113–125.