[1]
Handzhiyska, V. 2023. Отново за ямите от елинистическата епоха от Кабиле: Once again on the Hellenistic time pits from Cabyle. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 75–86.