[1]
Petrova, A. 2023. Ями от ранната желязна епоха от обект Черна гора 1, Чирпанско: Early Iron Age pits from Cherna Gora site no. 1, Chirpan region. Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 47–65.