[1]
Ilieva, P. 2023. За ямите и техния контекст (ямни съоръжения от І хил. пр. Хр. на територията на днешна Северна Гърция между долните течения на Вардар и Марица): Contextualising the pits (1st millennium BC pit structures excavated in archaeological sites between the lower courses of the rivers Axios and Hebros). Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements | Българско е-Списание за Археология Supplementa. 10, (Dec. 2023), 1–24.