Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско

Tumular Necropolis of the Roman Period near Straldzha, Yambol Region

Authors

  • Ivo D. Cholakov National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
  • Sirma Alexandrova National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
  • Victoria Russeva Department Anthropology and Anatomy, Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev Str., bl. 25, 1113 Sofia
  • Natalia Peeva Road Infrastructure Agency, 3 Makedonia Blvd., 1606 Sofia

Abstract

The volume presents the results of the archaeological survey of a Roman age tumular necropolis in the administrative territory of the town of Straldzha, Yambol region. The investigation was carried out as a rescue excavation due to the construction of the “Trakia” highway. Five tumuli of the necropolis have been thoroughly researched. A total of thirty one graves have been discovered, of which nineteen are cremations and twelve are inhumations. Nineteen complexes related to commemoration practices have been surveyed. There are two horse burials. Eight of the studied inhumations are secondary, and one grave is from the Bronze age and predates the necropolis. The excavation of the necropolis has revealed the skeletal remains of thirty-four individuals, and for twenty-two of them age and sex have been determined. The entire ceramic material and all small finds discovered at the site have been investigated in detail. The date of the researched necropolis near Straldzha is based on the coins found and the various objects put as grave goods. The period of its initial heaping and use is the early 2nd until the first decades of the 3rd century.

Настоящото издание представя резултатите от археологическото проучване на могилен некропол от римската епоха, намиращ се в землището на гр. Стралджа, Ямболска област. Изследването е със спасителен характер и е свързано с изграждането на автомагистрала „Тракия“. Напълно са проучени пет могили от некропола. Разкрити са общо 31 гроба, от които 19 са трупоизгаряния, а 12 са трупополагания. Деветнадесет са проучените комплекси, свързани с поменални практики, а две са извършените погребения на коне. От проучените инхумации, 8 се явяват вторични погребения, а един е гроб от бронзовата епоха, заварен на място. При изследването на некропола са установени скелетни останки от 34 индивида, на 22 от които е направена полово-възрастова идентификация. Детайлно са изследвани целият керамичния материал и всички дребни находки, открити в археологическия обект. Датировката на проучвания некропол край гр. Стралджа е направена въз основа на откритите монети и различни предмети, положени като гробни дарове. Периодът на първоначалното му натрупване и използване е началото на ІІ в. до първите десетилетия на ІІІ в.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-11-28