1.
Giurdzhiiska D. Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological observations on the painting techniques at Alexandrovo tomb. The problem of the organic binding medium in the Antiquity. Be-JA [Internet]. 2013 Jun. 15 [cited 2024 Apr. 23];3(1):137-54. Available from: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-137-154