1.
Todorova E. Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Be-JA [Internet]. 2017 Jun. 2 [cited 2022 Jul. 3];5(2):239-42. Available from: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-239-242