1.
Chukalev K. Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual conference of the International organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France. Be-JA [Internet]. 2014 May 21 [cited 2022 Jul. 3];4(1):85-92. Available from: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-85-92