Kuleff, Ivelin. “Рецензия на Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македонија, ISBN 978-9989-107-25-2: Book Review: Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македониja, ISBN 978-9989-107-25-2”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 3, no. 2 (December 30, 2013): 347–349. Accessed April 14, 2024. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-2-2013-347-349.