Giurdzhiiska, Doroteia. “Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological Observations on the Painting Techniques at Alexandrovo Tomb. The Problem of the Organic Binding Medium in the Antiquity”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 3, no. 1 (June 15, 2013): 137–154. Accessed April 22, 2024. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-137-154.