Terziiska-Ignatova, Stoilka. “Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for Conducting Archaeological Fieldwork: A Good Decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a New Problem?”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 2, no. 1 (June 15, 2012): 67–72. Accessed July 3, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-67-72.