Bogosavljević-Petrović, Vera, and Jelena Marković. “History and Current Studies of Petroarcheological Data from the Neolithic and Eneolithic in Serbia: Петро-археологически изследвания на неолита и халколита на Сърбия – история и състояние на проучванията”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 2, no. 1 (June 15, 2012): 51–66. Accessed June 29, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-51-66.