Gurova, Maria. “Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International Conference ‘The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions’”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 1, no. 1 (December 15, 2011): 155–158. Accessed July 1, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-1-2011-155-158.