Boyadzhiev, Kamen. “Международна конференция „Култура на линейно-лентестата керамика и Винча: формиране и трансформация на раннонеолитните общества в Европа през втората половина на VI хилядолетие пр. Хр.“, 21–23 март, Тюбинген, Германия: International Conference ‘LBK & Vinča: Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the Second Half of the 6th Millennium BC’, 21st–23rd March, Tübingen, Germany”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 9, no. 1 (June 26, 2019): 135–139. Accessed April 23, 2024. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-9-1-2019-135-139.