Todorova, Evelina. “Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 8, no. 2 (December 20, 2018): 249–256. Accessed July 1, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-8-2-2018-249-256.