Todorova, Evelina. “Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 5, no. 2 (June 2, 2017): 239–242. Accessed July 1, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-239-242.