Vasileva, Miglena. “Нови перспективи пред археологията: археометричен анализ на предмети от медни сплави от VIII-III в. пр. Хр. от територията на югоизточна България: New Prospects for Archaeology: Аrchaeometric Analysis of Objects of Copper Based Alloys from the 8th–3rd Century BC in Southeastern Bulgaria”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 5, no. 2 (December 23, 2015): 137–161. Accessed July 3, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-137-161.