Gurova, Maria. “Международна конференция „Селища, култура и мобилност в Балканската праистория”, 13-14.03.2015 г., Скопие, Македония: International Conference ‘Settlements, Culture and Population Dynamics in Balkan prehistory’, 13-14 of March, 2015, Skopje, Macedonia”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 5, no. 1 (June 25, 2015): 87–89. Accessed April 20, 2024. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-1-2015-87-89.