Georgieva, Petya. “Opportunities for Tracing Influences of the Balkans on Anatolia During the End of the Fifth and the Beginning of the Fourth Millennium BC: Възможности за проследяване на влияния от Балканите към Анатолия в края на петото и началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр.”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 2 (December 30, 2014): 217-236. Accessed June 19, 2021. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-217-236.