Filipović, Dragana. “Southwest Asian Founder- and Other Crops at Neolithic Sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 2 (December 30, 2014): 195–215. Accessed July 5, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-195-215.