Marinova, Elena, and Raiko Krauß. “Archaeobotanical Evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian Context: Chronological Framework, Plant Economy and Land Use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 2 (December 30, 2014): 179–194. Accessed July 5, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-179-194.