Chukalev, Krastyu. “Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual Conference of the International Organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 1 (May 21, 2014): 85–92. Accessed June 29, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-85-92.