Dimitrov, Zdravko. “Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: ‘Religion and Acculturation in the Danubian Provinces’”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 1 (May 21, 2014): 81–83. Accessed July 4, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-81-83.