Stoyanova, Daniela, Kostadin Rabadjiev, and Totko Stoyanov. “Архитектура и Археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 стр.: Architecture and Archaeology. Book Review: М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 P.”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 1 (May 21, 2014): 69-76. Accessed October 21, 2021. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-69-76.