Mishina, Tatiana, and Velichka Matsanova. “Рецензия/отговор: Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство1. Be-JA, 3.1, 2013, 67-98: Paper review/Response: Y. Boyadzhiev. Flat Sites and Tells – Reasons for the Differences in Their Settlement and Dwelling organization.2 Be-JA, vol.3.1, 2013, 67-98”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология 4, no. 1 (May 21, 2014): 63–67. Accessed July 3, 2022. https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-63-67.