[1]
M. Vasileva, “Международен симпозиум „Виртуална археология, музеи и културен туризъм” , 25-28 септември 2013 г, Делфи, Гърция: First International Workshop on Virtual Archaeology, Museums & Cultural Tourism, 25-28 September 2013, Delphi, Greece”, Be-JA, vol. 3, no. 2, pp. 357–365, Dec. 2013.