[1]
I. Kuleff, “Рецензия на Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македонија, ISBN 978-9989-107-25-2: Book review: Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македониja, ISBN 978-9989-107-25-2”, Be-JA, vol. 3, no. 2, pp. 347–349, Dec. 2013.