[1]
A. Johanne Nyland, “Quarrying in the Stone Age and Bronze Age in southern Norway studied as a socially situated phenomenon: Добиването на каменни суровини през неолита и бронзовата епоха в Норвегия, изучавано като социален феномен”, Be-JA, vol. 7, no. 1, pp. 133–154, Jun. 2017.