[1]
D. Giurdzhiiska, “Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological observations on the painting techniques at Alexandrovo tomb. The problem of the organic binding medium in the Antiquity”, Be-JA, vol. 3, no. 1, pp. 137–154, Jun. 2013.