[1]
I. Kuleff, “Електрохимични методи в археометрията, консервацията и реставрацията Рецензия на A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer: Book Review: A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer, ISBN 978-3-540-92867-6, e-ISBN 978-3-540-92868-3”, Be-JA, vol. 2, no. 2, pp. 137–140, Dec. 2012.